Әбу Насыр әл-Фараби: 7 томдық жинағы. Т.6: Ой-сана туралы кітап / Әбу Насыр әл-Фараби. – Алматы: PS; Халықаралық Абай клубы, 2019. – 256 бет, сурет