Әбу Насыр әл-Фараби: 7 томдық жинағы. Т.3: Әлеуметтік-этикалық трактаттар/ Әбу Насыр әл-Фараби. – Алматы: PS; Халықаралық Абай клубы, 2019. – 288 бет.