Рәш Мыңбай, Есімде есілген естеліктер… : эсселер / М.Рәш. – Алматы: Алаш, 2019. – 480 бет