Рахман Төре (Тұяқбай Т.), Сөзбиі – кітабы: тетралогия (мын бір сөзбиі) / Т.Рахман. – Тараз: Сенім, 2019. – 456 бет