Жолдыбайұлы Молдағали, Шығармалары / М.Жолдыбайұлы. – Нұр-Сұлтан: Алашорда, 2019.  456 бет