Тарази Әкім, Шығармалары. Т.10. Тұлпардың ізі: эссе және кинодраматургия / Ә.Тарази. – Нұр-Сұлтан: Фолиант, 2019. – 480 бет – (на рус.яз)