Кови Стивен Р., Жасампаз жандардың 7 дағдысы: тұлғаны дамытудың тегеурінді тетіктері / С.Р.Кови. – Алматы, 2018. —  352 б.