Сейсенбаев Роллан, Тектілер туралы реквием: эсселер / Р.Сейсенбаев. – Алматы, 2018. – 528 б., сурет.