Қазақстан – Ресей: әдеби альманах = Казахстан – Россия: литературный альманах. – Алматы, 2018. – 512 б. + қос. – (қазақ және орыс тілдерінде)