Нығыманұлы Қимадиден, Ақдидар / Н.Қимадиден. – Павлодар: ЭКО, 2019. – 352 б.