Әуезов Мұхтар, Таңдамалы шығармалары бес томдық. Т.4. Әңгіме, повесть, роман / М.Әуезов. – Алматы: Brand Book, 2022. – 616 б.