Әдетов Б., Еңлік: әңгімелер, хиқаяттар, мақалалар / Б.Әдетов. – Алматы, 2018. – 384 б.