Әуезов Мұхтар, Таңдамалы шығармалары бес томдық. Т.2. Абай жолы: роман-эпопеясы / М.Әуезов. – Алматы: Brand Book, 2022. – 984 б.