«Дарын» мемлекеттік жастар сыйлығы. – Астана: Регис-Ст Полиграф, 2022. —  214 б. + сүретті