Сахариев Ермек, Сағындырған ауылым: хикаяттар / Е.Сахариев. — Алматы: Болашақ, 2022. – 144 б.