Домбай Нұрперзент, Ерлік – елге мұра / Н.Домбай. – Алматы:Болашақ, 2022. – 192 б.