Әбдірәсілқызы Айнұр, Тәңірі сипат тіршілік / А. Әбдірәсілқызы. — Алматы: Болашақ, 2022. — 152 б.