Айтхожа Марфуға, Киік сезім: өлеңдер, поэмалар, балладалар / М.Айтхожа. – Астана: Фолиант, 2022. – 312 б.