Ахметбекұлы Алмас, Жұмекеннен 100 өлең: әдеби сын / А.Ахметбекұлы. – Алматы: Сардар, 2022. – 320 б.