Петров Дмитрий, Ағылшын тілі: базалық тренинг/ Д.Петров. – Астана,2018. – 288 б.