Желтоқсан көтерілісі: көп томдық айғақ-кітаптар; құраст.: Т.Айтбайұлы. – 4 т. – Алматы: Дәуір, 2022. – 480 б.