Нұртайқызы Бағзад, Ерлікке тағзым / Б.Нұртайқызы. – Павлодар: Сытин, 2022. – 296 б