Гордина Елена, В тумане лжи / Е.Гордина. – М.: Эксмо, 2022. – 320 с.