Қазақ тілін меңгерудің тақырыптық лексикалық минимумы. – 2 басылым. – Алматы, 2018. – 100 б.- (қазақ, орыс, ағылшан тілдерінде)