Балтабай Ғалия, Қазақ радиосы – халықтың үні / Ғ.Балтабай. – Павлодар: Сытин А.А.,

  1. – 232 б.