Шамұратова Жадыра, Айтылмаған сыр / Ж.Шамұратова. — Алматы: Дәуір, 2022. – 344 б.