Файзолла Алпамыс, Жүрек-аспанымның жұлдызы: өлеңдер, балладалар, аудармалар / А.Файзолла. — Алматы: Дәуір, 2022. – 144 б.