Кеңесбекұлы Ерқанат, Сағыныш басқан: өлеңдер / Е.Кеңесбекұлы. — Алматы: Дәуір, 2022. – 96 б.