Байтұрсынов Ахмет, 12 томдық шығармалар жинағы казақ және орыс тілдерінде. 2 т. Маса / А.Байтұрсынов. – Астана: Алашорда, 2022. – 384 б.