ХХ ғасыр басындағы қазақ тілі жөніндегі зертеулер. 2-кітап / құраст. О.Жұбаева. – Астана, 2018. – 720 б.