Байтұрсынов Ахмет, 12 томдық шығармалар жинағы казақ және орыс тілдерінде. 9 т. Әдебиет танытқыш / А.Байтұрсынов. – Астана: Алашорда, 2022. – 592 б.