Байтұрсынов Ахмет, 12 томдық шығармалар жинағы казақ және орыс тілдерінде. 4 т. Тіл-құрал / А.Байтұрсынов. – Астана: Алашорда, 2022. – 384 б.