Байтұрсынов Ахмет, 12 томдық шығармалар жинағы казақ және орыс тілдерінде. 11 т. Оқу құралы. Телжан  Шонанұлымен бірге / А.Байтұрсынов. – Астана: Алашорда, 2022. – 424 б.