Байтұрсынов Ахмет, 12 томдық шығармалар жинағы казақ және орыс тілдерінде. 10 т. Оқу құралы. Т.Шонанұлымен бірге / А.Байтұрсынов. – Астана: Алашорда, 2022. – 432 б.