Шаймерденұлы Ербол, Елтаным: тарихи-философиялық рәмізбаян / Е.Шаймерденұлы. – Алматы: SUNSHINE plus, 2022. – 320 б.