Батырша-ұлы Сайлау, Дипломат жазбалары. 1-том / С.Батырша-ұлы. – Алматы, 2018. – 480 б.