Оразалы Сұлтан, Шығармалар. Жеті томдық. 3 т. Эсселер. Мақалалар / С.Оразалы. – Нұр-Сұлтан: Фолиант, 2022. – 400 б.