Шамұратова Жадыра, Секундтар арасындағы шексіздік: әңгімелер, хиқаяттар / Ж.Шамұратова. — Нұр-Сұлтан: Фолиант, 2021. – 160 б.