Қасым Олжас, Жан райы: өлеңдер / О.Қасым. — Нұр-Сұлтан: Фолиант, 2021. – 160 б.