Әлменбетова У.Ә., Ұлы даланың Ақселеуі: естеліктер, эсселер жинағы / У.Ә.Әлменбетова. – Караганда: Арко, 2017. – 348 б.