Қожахметова М., Менің шашылған энциклопедияям: портреттер, увертюра, эсселер, сурет, сыр, сұхбаттар / М.Қожахметова. — Алматы: Дәуір, 2021. – 704 бет.