Рахман Төре (Тұяқбай Т.), Мың бір масат: сөзбиі-тетралогия / Т.Рахман. – Алматы: Дәуір, 2021. – 528 бет.