Мұқаш Қ., Сенің терезең…: хикаят, әңгіме, эссе / Қ.Мұқаш. — Дәуір, 2021. – 384 б.