Кеңесбекова С., Таңсәрі / С.Кеңесбекова. — Алматы: Дәуір, 2021. – 176 б.