Қабылша Т ., Осы бір сәт ұнайды / Т.Қабылша. — Алматы: Дәуір, 2021. –120 бет.