Кәпұлы Д., Айтыстар жинағы / Д.Кәпұлы. – Нұр-Сұлтан: Фолиант, 2021. – 352 б.