Жаңқашұлы Ж., Ойтамған / Ж.Жаңқашұлы. – Алматы: Дәуір, 2021. – 144 б.