Доспанбетов Ұ., Жәлменде би: роман / Ұ.Доспанбетов. — Алматы: Дәуір, 2021. – 480 б.