Әлжантегі Төкен, Елең-алаң жалған-ай: әңгімелер мен хикаят / Т.Әлжантегі. – Алматы: Дәуір, 2021. – 352 б.