Тоқтарбай Е., Түрме әдебиеті: тарихы, кезеңдері және өкілдері: монография / Е.Тоқтарбай. — Нұр-Сұлтан: Алашорда, 2021. – 248 б.